Goede doelen

 

 

De GO-Classic is bedacht door een aantal leden van de Rotaryclub Goeree-Overflakkee, die in hun vrije tijd ook graag op de racefiets rijden. Als leden van Rotary maken zij echter ook deel uit van een wereldwijde organisatie van serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en vanuit die gedachte geld inzamelt voor goede doelen. Uit de combinatie van deze twee, fietsen en een goed doel ondersteunen, is de GO-Classic ontstaan.

 

 Het organiseren van een toertocht is geen sinecure. En geld inzamelen vereist naamsbekendheid. Vandaar dat het idee ontstond van iemand die als boegbeeld voor de GO-Classic zou kunnen fungeren. Dankzij een uitgebreid netwerk werd contact gelegd met Leontien van Moorsel, op de racefiets meervoudig wereld- en olympisch kampioene. Leontien zei spontaan ja op de vraag of zij haar medewerking aan de GO-Classic wilde verlenen. En haar echtgenoot, Michael Zijlaard, toonde zich bereid de organisatie van raad en daad te voorzien.

 

Leontien Foundation

 

Leontien zet zich al enkele jaren in voor mensen met eetstoornissen. Speciaal daarom heeft zij de Leontien Foundation (www.leontienfoundation.nl) opgericht. Aan haar medewerking aan de GO-Classic verbond Leontien daarom de voorwaarde dat een deel van de opbrengst aan haar Foundation ten goede zou komen. Tussen de Stichting Rotaryclub Goeree-Overflakkee en Leontien zijn goede afspraken over de verdeling gemaakt, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die op 24 november 2015 is ondertekend. In deze overeenkomst heeft Leontien zich voor 2016 en 2017 aan de GO-Classic verbonden.

 

Lokale doelen: Fanfareorkest De Hoop Stellendam

 

Een aanzienlijk deel van de opbrengst van de GO-Classic gaat elk jaar naar doelen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor 2017 wordt Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam met een geldelijke bijdrage ondersteund. Deze bijdrage zal het fanfareorkest besteden aan nieuwe instrumenten.

 

Fanfareorkest De Hoop behoort al jaren tot de top van de Nederlandse fanfarewereld. Het orkest bestaat uit ongeveer 60 leden. De Hoop heeft ook een jeugdorkest, waarin 15 leden actief zijn. Daarnaast zijn er leerlingen die geen deel uitmaken van een van de orkesten, maar die wel muziekles krijgen en daarbij gebruik maken van het instrumentarium van De Hoop.

 

Een deel van het instrumentarium van het orkest is aan vervanging toe. Daarnaast voert de vereniging een vernieuwend jeugdbeleid, waardoor er een tekort aan instrumenten is ontstaan. Het reserve-instrumentarium bleek dermate versleten dat revisie duurder zou zijn dan nieuwe instrumenten. De vereniging heeft uit eigen middelen een aantal instrumenten kunnen aanschaffen, maar verschillende instrumenten ontbreken nog. De bijdrage van de GO-Classic 2017 is bedoeld om deze ontbrekende instrumenten te kunnen aankopen.